Śmieci

Chcemy czynnego udziału naszego Stowarzyszenia w procesie podpisywania nowej umowy regulującej wywóz odpadów komunalnych aby zarówno segregacja odpadów jak i wywóz odpadów uwzględniały interesy mieszkańców Gminy Zabierzów na równi z interesami firmy wywożącej odpady.