Żadna z powiadomionych o niebezpieczeństwie instytucji: Policja, Prokuratura Rejonowa Prądnik Biały-Zachód, Nadzór Budowlany, Urząd Gminy, Polska Spółka Gazownictwa, Urząd Wojewódzki NIE ZAREAGOWAŁY (do dnia aktualizacji wpisu w dniu 11.04.2023 r.) na zagrożenie okolicznych mieszkańców wybuchem gazu na skutek możliwości rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia.

Ponownie powiadamiamy, że ciężki sprzęt budowlany (koparki, walce, ciężarówki) nie tylko naruszyły strefę kontrolowaną gazociągu wysokociśnieniowego, znajdującego się na działkach Zabierzowie, gdzie budowane jest osiedle VITA ale także jeździły BEZPOŚREDNIO nad samym gazociągiem co mogło doprowadzić do jego rozszczelnienia. Gaz z rozszczelnionego gazociągu może ulatniać się pod ziemia tygodniami aż do momentu inicjującego wybuch.

Kto weźmie odpowiedzialność za zdrowie, życie i mienie mieszkańców jeżeli dojdzie do tragedii jak w Jankowie Przygodzkim – zobacz link?